מי אנחנו

מערכת Power Tower הינה מערכת תוכן ופרסום לתקשורת שיתופית בין דיירי המגדל, וועד המגדל ומפרסמים שונים (מגדלים חברתיים). בסמוך למעליות ממוקם צג איכותי לפרסומים שונים.